I disse fire videoene møter du ungdommer som har vært med i Ung Husflid gjennom flere år. De var også tidligere en del av ungdomsrådet. Her får du høre om hvorfor de er medlemmer og hva de liker ved å være med i et husflidslag.