Se filmen om dypping av Helligtrekongers-lys her. Dette er Lillehammer Husflidslags bidrag til Rødlista.

Lysmasse

  • 2.5 kg parafin
  • 1.5 kg stearin
  • 0.2 kg bivoks

Denne mengden gir 25 lys. I tillegg trengs 1.5 – 2 kg «restmasse».
Mengden bivoks kan reguleres etter hvor mørk bivoksen er.

Når vekene er knyttet på pinnen kontrolleres formen. Vinkelen bør ikke være spissere enn 90°.

Smelt lysmassen i vannbad, etterfyll med kokende vann opp til 4-5 cm fra kanten. Avstanden bør være såpass de første dyppene for at det ikke skal komme voks på kanten i tilfelle en må justere formen.

1. dypp

La lysmassen renne av over dyppekaret, trekk litt i sidevekene slik at massen renner inntil midtveken i krysset og det ikke dannes dråpeheng.

2. drypp

Før du dypper klemmes sidevekene opp i spiss ved krysset. Dypp, heng lyset i arbeidshøyde og form det i ønsket fasong. Juster om nødvendig i knutene, – ikke i krysset. Når du henger lyset tilbake kan du med fordel dyppe nederste del slik at det «stives av».

Dypp så videre. Etter 5-6 dypp må lyset etterformes.

Noen ganger i løpet av prosessen bør stilken pusses/skjæres i enden. Dannes det dråpeheng må disse straks skjæres av.

Når lysene er ca en lillefingertykke er det lurt å sjekke om noen er skjeve. Dypp 5-6 lys, gjenta umiddelbart. Nå er lysene gjennomvarme og myke «som smør» og kan få en endelig finforming. Obs! Ta ikke i lysene så lenge de fortsatt kan klebe seg til fingrene.

Når en dypper Helligtrekongers-lys har buen på sidevekene en tendens til å bli tynnere (og dermed svakere) enn resten av lyset. Det skjer vel fordi en får strømdrag i badet som går på tvers av bueformen og derfor trekker av litt halvmyk masse på opptur. For å bøte på dette kan en dyppe lyset tre ganger i forskjellig høyde i buen. Da blir stilken litt tykk. Den kan eventuelt justeres ved å skrape av til passe tykkelse.

Denne justeringen bør skje mens en har igjen 6-7 dypp før ferdig lys. En kan også «slanke» stilken ved å slenge den delen fram og tilbake i badet slik at noe masse smelter av.

Dypp så videre tiol lyset blir passe tykt. Er du i tvil m du skal avslutte, dypp èn gang til, – kanskje to. Det er kjekt å ha et lys å vurdere tykkelsen opp mot.

Når lysene er helt kalde skjæres de ned med en skarp kniv. Se nøye på knutene før du skjærer. Skjærer du fra feil side får du en bitte liten vekestumpe på toppen av lyset.

Hold midt på pinnen før ddu dypper! Da henger lyset ibalanse og du unngår skjevhet.

Dyppekaret kan med fordel stå i vannbad på kokeplate på svak styrke. Hvis det er antydning til størkning langs kanten oppe begynner det å bli i kjøligste laget.

Hvis det er mye restmasse når en er ferdig med dyppingen er det lurt å æse av dette. Bruk rengjorte plastbokser fra kjøttdisken til dette. Et tykt stivnet vokslag i dyppekaret er en u8håndterlig masse.

 – Borgny Tufto