Du er logget inn som


 

Mari Fallet Mosand

Tilbake

Krokvokst
Sløyd, bærekraftig materialbruk, handverktøy og lokalproduserte handverksprodukt.
Eg vil skape miljøvenlege, unike, og lokalt forankra produkt, med lenker både bakover i tida, og inn i framtida. Tre er eit fornybart naturmateriale, og eg hentar dette i nærmiljøet der eg bur.Frå verkstaden min kjem det stolar, krakker, bord, skeier, kjøkkenutstyr, barneleiker, neverhandverk og og mykje anna. Eg sel produkt i galleri og på marknader, held kurs, og tek på meg bestillingar. Handlaga produkt er meir enn berre eit produkt. Det er kjærleik, kreativitet, og heilt unikt. Det er produkt der kvar gjenstand fortel ei historie. Ei historie der spor frå skogen, handverkaren og verktøyet framleis er synleg.

logo


Besøksadresse
Postadresse
Telefon
E-post


0