Du er logget inn som


 

Rut Fjågesund

Tilbake

Handverket og materialet er viktige i arbeida til Rut. Ho nyttar hovudsakleg lauvtre som lønn, ask, bjørk og alm. Alle produkta er dreia på dreiebenk, og all dekor er skoren ut for hand med treskjerarjern.

Rut er opptatt av å kombinere handverket med eit moderne og reint formspråk. Formspråket er inspirert av den moderne, nordiske designtradisjonen med enkle og funksjonelle former. Ho ynskjer å lage bruksgjenstandar som også kan fungere som skulpturelle objekt. 

logo


Besøksadresse
Postadresse
Telefon
E-post


0