Du er logget inn som


 

May Tove Berg Lindås

Tilbake

Pil i hjertet
Skudeneset Gaard AS har eget kurvmakerverksted. På gården dyrker vi all pilen selv, 100% uten kjemikalier.
Alle kurvene og andre produkter produseres av kortreiste fornybare materialer.
Foruten produksjon av unike, særegne og vakre kurver, underviser jeg i kurvmakerfaget, gjennom kursvirksomhet men også som praksis-bedrift med en 3,5 år lang lærlingeordning via Tradisjonshåndverk opplæring og kompetansesenter.
Vi fremmer det ekte, ærlige og kortreiste håndverket. Kunnskap, tradisjon, stolthet!

logo


Besøksadresse
Postadresse
Telefon
E-post


0