Du er logget inn som


 

Benjamin Kjellman-Chapin

Tilbake

Kjellman-Chapin Smeder

Monica og Benjamin dukker gjerne opp på stevner og arrangementer, og de holder kurs for interesserte. De brenner for faget på mer enn én måte, og ser for seg spennende symposier og verkstedsseminarer i årene framover, hjemme og i andre europeiske land. De engasjerer seg også i andres prosjekter – Benjamin har også vært leder av Norsk Smedforening (2015-2019).

logo


Besøksadresse
Postadresse
Telefon
E-post


0