Årlig arrangerer Norges Husflidslag flere tusen kurs gjennom lokallag over hele landet. Det er undervurdert hvor verdifull denne kursvirksomheten er for å ivareta vår rike kulturarv. En ny artikkel om betydningen av Norges Husflidslags kursvirksomhet er publisert på nettsiden immateriellkulturarv.no.

Nordisk ungdomsleir. Foto: Hanne Kjersti S. Iversen

Ikke bare gir det praktisk kunnskap til deltakerne i alt fra neverfletting, til brikkevev og bunadssøm. Kursvirksomhet er i seg selv et vesentlig bidrag til å holde håndverkskunnskap og kulturarv levende. Bak det hele ligger en formidabel dugnadsånd og, ikke minst, et godt organisert system av frivillig innsats.

– Det er usedvanlig verdifullt. Det er så innvevd i det å være et husflidslag at du skal drive med kurs og opplæring. Det er innfelt i hele Norges Husflidslags vesen, sier Kjærsti Gangsø, leder i Studieforbundet kultur og tradisjon.

 

Les hele artikkelen Frivillighetens betydning for en levende kulturarv, som nylig er publisert på nettsiden immateriellkulturarv.no.

Nettsiden Immateriell kulturarv er en kunnskapsbank for å synliggjøre mangfoldet av levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i Norge. Nettsiden er del av Kulturrådets arbeid med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Norges Husflidslag er stolte av å være akkreditert av UNESCO som rådgivende organ innen konvensjonen. Rødlista er en måte Norges Husflidslag arbeider med dette på. Rødlista er en landsomfattende dugnad for å samle inn og dokumentere håndverkskunnskap som står i fare for å bli glemt.

Les også artikkelen Norges Husflidslag tidligere har skrevet om den nær utdødde tradisjonen med felling av skaut til Hardangerbunad.