Frifondmidlene basert på medlemstall for 2022  ble utbetalt lokallagene i uke 41.
Midlene for 2023 fordeles etter samme kriterier som i 2022, se retningslinjer for tildeling og bruk av midlene nedenfor.

Rapportfrist for utbetalte midler i 2022, 15. september i 2023. 

Har ikke laget ditt rapportert på 2022 midlene, ber vi om at dere gjør dette så snart som mulig.

Finn mer informasjon og rapportskjema her.