Kulturrådet deler i år ut Statens kunstnerstipend til 1198 kunstnere. Fire av disse er medlemmer av Norske Husflidhåndverkere.

Vi gratulerer tekstilhåndverker Ann Therese Ekeren Skari, håndvever Lise Skoug Obel, bunadtilvirker Mona Lund-Riise Løkting og filigransølvsmed Gry Grindbakken med tildelingene!

Fra venstre: Arbeider av Husflidhåndverkerne Lise Skoug Obel, Ann Therese Ekeren Skari, Gry Marie Grindbakken og  Mona Lund-Riise Løkting

Søknadene til Statens Kunstnerstipend har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer. Alle innstillinger fra folkekunstkomiteen, hvor Norges Husflidslag er representert, blir endelig vedtatt av Norsk Kulturråd. Les mer om tildelingen på Kulturrådet sine nettsider.

Under er den fullstendige oversikten over tildelinger innen katergorien Folkekunst, arbeidsstipend, arbeidsstipend yngre og diversestipend. Folkekunstnere er folkemusikere, folkedansere, folkesangere/kvedarar og håndverkere innen folkekunst.

 

ARBEIDSSTIPEND

Gry Marie Grindbakken  Stipendkomiteen for folkekunstnere  1 år
Ingolf Endresen Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Johan Anders Bær Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
John Yngve Daniel Sandén Warg Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Marit Karlberg Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Per Anders Buen Garnås Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Sigurd Johan Heide Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Åshild Vetrhus Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Mona Lund-Riise Løkting Stipendkomiteen for folkekunstnere  1 år

 

DIVERSESTIPEND

Ann Therese Ekeren Skari  Stipendkomiteen for folkekunstnere  40 000 kr
Henning Andersen Stipendkomiteen for folkekunstnere 40 000 kr
Lise Skoug Obel  Stipendkomiteen for folkekunstnere  40 000 kr
Rannveig Djønne Stipendkomiteen for folkekunstnere 40 000 kr
Ronny Kjøsen Stipendkomiteen for folkekunstnere 44 000 kr

 

ARBEIDSSTIPEND YNGRE

Anny Lømo Strand Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Bjørn Kåre Bråten Odde Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år
Helga Myhr Stipendkomiteen for folkekunstnere 1 år

 

Neste mulighet for å søke Statens Kunstnerstipend er høsten 2021.