Du er logget inn som

 

Om satsingen

Å ta vare på tingene våre, utnytte ressursene rundt oss, reparere, lage og gjenbruke er et viktig steg mot et mer bærekraftig samfunn. Og dette er nettopp hva husflid og tradisjonshåndverk handler om. Holdbart er Norges Husflidslags satsing i 2019-2024, som ser spesielt på sammenhengen mellom husflid og bærekraft.

Holdbart er knyttet til FNs bærekraftsmål nr.12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Overforbruk og avfall må reduseres, og varer må produseres med lavere miljø- og klimabelastning. Norges Husflidslag ønsker å fremme holdbare produkter som er laget for å vare, og inspirere til å reparere, gjenbruke og ta vare på tingene våre i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

Satsingen Holdbart gjennomsyrer alle ledd i organisasjonen, fra aktiviteten i lokallagene til arbeidet som gjøres sentralt i organisasjonen. Gjennom satsingen Holdbart arbeider Norges Husflidslag med å:

  • Øke materialkunnskap hos forbrukere
  • Drive opplæring i teknikker som forlenger gjenstanders levetid
  • Heve tradisjonshåndverkets status

Forståelse for hvor ting kommer fra
Husflid handler om å utnytte tilgjengelige ressurser, lage nyttige og vakre produkter og gjøre det med «flid». Det hviler dessuten på kunnskap utarbeidet gjennom generasjoner og er del av vår immaterielle kulturarv. Gjennom husflid og tradisjonshåndverk lærer du hvordan du kan lage ting med dine egne hender og enkle verktøy.

Med kunnskap om materialer og teknikker er du bedre rustet til å ta gjennomtenkte valg som forbruker. Kan du noe om materialer, vet du hvilke kvaliteter du ser etter i et nytt produkt. Kan du noe om teknikker, er det lettere å kjenne igjen godt håndverk. Kan du lage noe selv, vet du hvor mye ressurser som kreves i form av materialer, tid og kunnskap.

Dessuten; hvis du har laget noe selv vet du også hva som skal til for å reparere det. Da kjenner du allerede materialene, du kan allerede bruke verktøyene, og du har allerede kunnskap om teknikkene som trengs. Kan hende du da tenker deg om en ekstra gang før du kaster det?

Husflid og tradisjonshåndverk gir forståelse for hvor ting kommer fra. Gjennom satsingen Holdbart er målet å synliggjøre verdien av godt håndverk og inspirere deg til å ta vare på tingene dine. Holdbart utforsker sammenhengen mellom husflid og bærekraft og åpner for refleksjon: Hva er kvalitet, holdbarhet og bærekraftig ressursbruk?

Materialkunnskap
Tekstilsektoren har store klima- og miljøutfordringer. I EU forbruker hver person i gjennomsnitt 26 kg tekstiler og kasserer 11 kg, samtidig som mindre enn 1% av verdens tekstiler blir materialgjenvunnet til nye tekstiler, ifølge regjeringens notat om EUs tekstilstrategi.

Vet du hva klærne dine er laget av? Kunnskap om materialer er viktig for å forstå premissene for debatten om tekstiler, klima og miljø. EU arbeider med en omstridt strategi for miljømerking av klær, Product Environmental Footprint (PEF). I denne er det foreløpig er syntetiske materialer som polyester som kommer best ut, mens naturmaterialer scorer dårlig. Hva innebærer EUs strategi for miljømerking? Hva vil det bety for norsk ull, og vil det true den norske bunaden?

Gjennom satsingen Holdbart har Norges Husflidslag har jobbet spesielt med materialkunnskap og sett på tekstiler og tre i sammenheng med miljø og klima. Det ble arrangert gratis webinar om Tekstiler og miljø og Tre og miljø i anledning Husflidsdagen 2021. Les hvorfor vi mener norsk ull er grønn ull, les om håndverkets egenverdi og bli kjent med trærne som omgir deg. Flere artikler finner du her.

Prosjekter
Flere prosjekter er startet gjennom Holdbart-satsingen. Blant målene for Holdbart-prosjektene er å drive opplæring i teknikker som forlenger gjenstanders levetid, øke kunnskap om materialer og spre bevissthet om sammenhengen mellom husflid og bærekraft.

Fikselaug og prosjektet Alt kan fikses sprer kunnskap om reparasjon, materialer og teknikker til nye målgrupper. Kampanjen Grønn november står som en motvekt til Black Friday, som har blitt et av årets største handledager. Rundt bålet rettes mot barn og ungdom og setter fokus på trearbeid, mattradisjoner og håndverk.

Satsingen Holdbart har også som mål å heve tradisjonshåndverkets status. Produktutviklingskampanjen Holdbart Håndverk stimulerer til flere norske håndverksprodukter på markedet, og større kunnskap og etterspørsel etter holdbart håndverk.

Les mer om Holdbart-prosjektene her.

Tips til gjenbruk, ombruk og reflid

15. des 2023 | Holdbart, Lag det selv, Søm og broderi

Selmas gaveposer

31. mai 2023 | Holdbart, Lag det selv, Søm og broderi

Nålebrev i boroteknikk

29. okt 2022 | Holdbart, Lag det selv, Søm og broderi

Button med logo

1. mar 2022 | Holdbart, Lag det selv, Søm og broderi, Ung Husflid

Verktøylomme

29. okt 2021 | Holdbart, Søm og broderi

Pose til favorittkoppen

30. sep 2021 | Hekleteknikker, Holdbart, Lag det selv, Papir, Sommer, Ung Husflid

Smykker av papirperler og hekleblomster

Se flere
0