Du er logget inn som

Ungdomsrådet

Temasider

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ble opprettet i 2018. I starten ble gruppa satt sammen av ungdommer som var aktive i Ung Husflid i sine lokallag. De fungerte som ei nasjonal innspillsgruppe til barne- og ungdomssatsningen i Norges Husflidslag.
I dag er Ungdomsrådet ei gruppe på 4 ungdommer i alderen 16 – 19 år, som representerer alle ungdommer mellom 14-26 år i Norges husflidslag. De skal jobbe med å legge til rette for aktivitet og informasjon innad i organisasjon og ute blant nye potensielle medlemmer.
Ungdomsrådet skal kunne bidra og ha innvirkning på planer som gjelder denne aldersgruppen.
NH arbeider mot å få på plass et demokratisk valgt ungdomsråd, ved organisasjonens neste landsmøte i 2024.

Opplæring

Siste nytt

Rundt bålet

«Rundt bålet» er et landsomfattende prosjekt rettet mot barn og ungdom med fokus på trearbeid, mattradisjoner og håndverk. Prosjektet har fått tildelt 1,4 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB, og skal være med å øke engasjementet blant barn og ungdom for bærekraft og ansvarlig forbruk.

Holdbart

Ta vare på tingene dine med kunnskap om materialer og tradisjonshåndverk

Medlemsfordeler

Hva er fordelen med å være Ung Husflid-medlem?
Du har mulighet til å ta verv som tillitsvalgt og har stemmerett fra du fyller 14 år. Du kan også få spennende innblikk i organisasjonsarbeid og bli med i arbeidet med å få flere barn og unge inn i organisasjonen. Gjennom Ungdomsrådet deltar ungdom direkte i planleggingen av Ung Husflid.
Som medlem kan du nyte gode rabatter på kurs i lokallagene, på bøker og utstyr i vår nettbutikk , i Husflidsbutikkene og hos utvalgte samarbeidspartnere.
Alle rabattavtaler krever gyldig medlemsbevis.
Meld deg inn her

Artikler

Alt kan fikses!

«Alt kan fikses!» er et treårig prosjekt for å inspirere og lære folk å fikse og ta vare på klærne sine. Prosjektet retter seg spesielt mot ungdom og unge voksne, og skal spre materialkunnskap, reparasjons- og håndverksteknikker.

Om satsingen

Å ta vare på tingene våre, utnytte ressursene rundt oss, reparere, lage og gjenbruke er et viktig steg mot et mer bærekraftig samfunn. Og dette er nettopp hva husflid og tradisjonshåndverk handler om. Holdbart er Norges Husflidslags satsing i 2019-2024, som ser spesielt på sammenhengen mellom husflid og bærekraft.

Ung Husflid

Ung Husflid er Norges Husflidslags barne- og ungdomssatsing. Over 100 av våre lokallag har egne barnelag.

Informasjon

«Rundt bålet» er et landsomfattende prosjekt rettet mot barn og ungdom med fokus på trearbeid, mattradisjoner og håndverk. Prosjektet har fått tildelt 1,4 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB, og skal være med å øke engasjementet blant barn og ungdom for bærekraft og ansvarlig forbruk.

Fikselaug

Fikselaug er åpne arrangementer hvor deltakerne lærer enkle håndverksteknikker for reparasjon av tekstiler og utstyr. Målet er å vise hvordan du enkelt kan ta vare på klærne dine og få dem til å vare lenger.


0