Enebakk Husflidslag har valgt å trykke opp en gammel lærebok med oppskrifter på enkle sløydoppgaver. Bakgrunnen for valget er at de ser at barn knapt lærer noe som helst som har med snekring og sløydkunnskaper lenger.

lllustrasjonsfoto fra Ila skole i 1916, som viser skolegutter i en sløydsal. Bilde av Andreas Wilse. Oslo byarkiv, CC-BY-SA.

Unge som vokser opp i dag har sjelden mulighet for å gjøre seg håndverkserfaringer, hverken på skolen eller hjemme. Tommestokk, vinkelhake og rissenål er fremmedord for denne generasjonen. Enebakk Husflidslag ønsker derfor å rødliste skolesløyden!

I 2015 arrangerte de drop-in-verksteder med fuglekassesnekring på torgdager og kulturdager i kommunen. Kurs i enkel snekring planlegges og da vil bygdas unge ønskes velkommen til å bruke sag, tommestokk og høvel.

Stolte fuglekassebyggere hos Enebakk Husflidslag. Foto av Tom Sørheim.