Sør-Tranøy Husflidslag på Senja har latt seg inspirere av et dikt når de har valgt seg sitt Rødliste-prosjekt. Diktet Emneved av Helge Stangnes har ledet til at husflidslagets medlemmer vil følge bjørka gjennom de ulike årstider og lage ting som er mulig ut fra sesong og virketilgang.

De har hatt månedlige møter og tatt for seg bl.a. rivetinner, nåler til garnbøting og skaft til øks og hammer. Alt arbeidet blir grundig dokumentert gjennom tekst og foto.