Enkle eggeglas kan du laga av ei grein.

Dette trenger du:

• Sag
• Grein med diameter ca 5 cm
• Bor
• Skeikniv