Møt oss på Dyrsku’n 9.-11. september! Norges Husflidslag deltek med ei rekke husflidsaktiviteter for vaksne og born.

Last ned kart over Dyrsku’n-området: publikumskart-dyrskun-2022

 

Demonstrasjon av husflidsteknikker
Stad: Sterke Nils-tunet
Bli kjend med gamle og raudlista handverks-aktivitetar som smiding, halmbinding, tjørebrenning, hovslaging, skinntrykk, bøting av fiskegarn, tråsløyd og gamle motorar og maskiner.

Ung Husflid
Stad: Loftet
Her får born lære teknikkar kring strikking, veving, broderi eller trearbeid, i trygge omgjevnader og med kyndige rettleiing.

Tredreie-verkstad for born
Stad: Hall B
Her kan borna prøve å dreie sjølve. Her kan ein også møte Korgmakar Hege Iren Aasdal og Samson Øvstebø, og prøve knivmaking ved Norsk Knivforening og smiing med gass-esse.

Fikselaug med Telemark Husflidslag
Stad: Dalane Skule
På Dalane skule syner Telemark Husflidslag fram utstilling og demonstrasjonar av lokallaga sine ulike handverks- og husflidsaktivitetar. Det blir også lotteri.
Fikselaug – lær å stoppe sokkar og fikse tøy. Ta med klede du ynskjer å reparere, så hjelper husflidslaget deg i gong.

Husflidhandverk
Stad: Hall A
I Hall A finn du husflidshandverkarar som sel ulike produkt produsert i ulike materialer og teknikkar. Alle har produkta sine som næringsveg, og høg kvalitet er kriteriet for å få lov å delta som utstillar i hallen.
Her kan ein blant anna møte medlemmer av Norske Husflidhåndverkere Ingebjørg Almankås, goFORM keramikk – Beate Lund Kristiansen, Nabben Brukskunst og Merete Mattson. Husflidshandverkarane i Telemark er også tilstades med eigen stand.

Husflidsutstillinga – tevling i handverk & design på Dyrsku’n
Stad: Hall B
Husflidsutstillinga syner arbeid frå tevlinga, ei dagsaktuell særutstilling, eit utval gjesteutstillarar samt elev- og studentarbeid. Saman med Dyrsku’n og Vest-Telemark Museum er vi med på å arrangere landets største tevling i husflid, handverk og design. Tevlinga starta i 1963, og heilt sidan da har fokuset vore på kvalitet og tradisjonelt handverk.