Fron Husflidslag i Oppland har valgt damaskvev med harniskrustning som rødlisteprosjekt, og har laget en presentasjon av hvordan du setter opp veven for å selv veve damask.

Damask kan veves på to ulike måter; med harniskrustning og med dragrustning. Damask med harniskrustning gir mulighet til å variere mønsteret uendelig, mens med dragrustning har en rapport som blir gjentatt over hele vevbredden.

Damaskveven kom til Norge fra Sverige. Det vi vet, er at den kom til Gudbrandsdalen på midten av 1800 tallet, med familien Ekemark fra Sverige. Damaskveven ble det holdt kurs i blant embetsfolk og på de større gardene. Etter hvert spredde teknikken seg også til vanlige garder.

Damaskvev benyttes i 5-, 6-, eller 8-skafts bunnbinding. Fron Husflidslag har valgt å dokumentere 6-skaft bunnbinding som gir kvadratiske ruter.

Presentasjonen som er laget av Anita Nilsen og Paal Toxe Brandvold kan lastes ned herfra: