Budalsstolen på Rødlista: Det er det håndverksmessige ved produksjonen av den originale Budalsstolen Budal Husflidslag ønsker å dokumentere. Håndverket representerer flere ulike teknikker, slik som dreiing av ben og ryggtener, tilskjæring av setet og borring av hull til ryggtenene, sanking av hegg eller rognepil til ryggbue og sveiing av denne.

Å sette sammen de forskjellige delene er også et arbeide som krever kunnskap og mestring av de riktige teknikkene.

På «Setersmak»-arrangementet i 2016 arrangerte vi en utstilling av gamle Budalsstoler  og hadde «stollek». Mange artige stoler kom fram og det var også litt av meninga med utstillinga; å vise fram mangfoldet innen alder, størrelse, farger og de mange historiene rundt.

Det var et stort og engasjert publikumsoppmøte og det ble pratet mye stol den dagen.

Ei helg, den 29. og 30. oktober 2016,  ble satt av til å registrere stoler, og både lokalavisen og NRK viste interesse for saken. Og folk kom; det var fullt hus både lørdag og søndag og de fleste ga seg tid til både «stolprat» og kaffedrikking. Vi fotograferte og registrerte, ble både kaffetørste og «hutullin» etter hvert, men det var kjempeartig!

Vi har i etterkant fått både SMS og mailer med bilder og opplysninger fra folk som ikke kunne komme.

Etterarbeidet og katalogisering av det registrerte materialet skal gjøres på nyåret 2017. Da vil vi ha en liten utstilling og kanskje en «kosekveld» for alle interesserte.

Målet med prosjektet vårt er å få yngre krefter til å se verdien av å videreføre kunsten å lage Budalsstolen, slik at tradisjonen kan leve videre.

Vi vil arrangere kurs og vi har kursholdere. Tre-fire karer holder fortsatt på å produsere stoler, og de kan lære bort det som trengs.

På bildet foregår en registrering og dokumentasjon av en eldre Budalsstol.