Bolstre er en dekorativ brukstekstil som Fredrikstad Husflidslag fattet interesse for i 2019. De opprinnelige bolstertekstilene var håndvevde stofflengder til bruk i sengen. I eldre tider var det vanlig med halm og fjær (høne, gås, and, ærfugl) i underlaget. Med bolsterstoff som trekk ble sengen mer komfortabel og innbydende. Bolsterveven ble også kalt dynevar.

Vevgruppen i Fredrikstad Husflidslag har jevnlig vært på jakt etter nye tema eller prosjekter for vevkursene. Målene har vært å ta fram nye utfordringer, lære nye teknikker og å produsere håndvevde bruksting med kvalitet. Det å videreføre tekstile tradisjoner har gitt bonus for kursene.

Bolstervev
Materialene i bolsterveven var vanligvis bomull i renningen (lin i førindustriell tid) og entråds ullgarn i innslaget. Det ble gjerne brukt sterke farger kombinert med ullens naturlige valører samt hvitt. Bindingene kunne være kypertvarianter og sateng i innslagseffekt.

Håndvevde bolstre er tverrstripete, dvs. striper i innslagsretning. Karakteristiske mønstre er varierte striperapporter kombinert med ensfargede felter. Industrivevde bolstre har som regel stripene i renningsretning med renningseffekt.

Arkiv av bolstervevnader fra regionen
Det er lenge siden husflidslagene i Østfold foretok undersøkelser om bolstertradisjonen i fylket og katalogiserte flere hundre vevnader. Mange er magasinert hos Borgarsyssel museum, Østfoldmuseene i Sarpsborg (senere bare kalt Borgarsyssel). Konservator Beate Buckholm Vattekar har vært svært imøtekommende og tok imot oss i museets magasin, hvor metervis av bolstre var lagt ut til gjennomsyn. Vi fikk fotografere, pirke i tråder på rette og vrange og sammenligne falming på de gamle tekstilene.

Med kopier i hånd fra arkivmaterialet kunne vi velge mønstre og lese oss fram til hvor tekstilen var vevd og av hvem. I noen tilfeller var bolstrene også tidfestet.

Bolsterprosjektet i Fredrikstad Husflidslag
Det var fire kursdeltakere som ble med på bolsterprosjektet. To vevde et antall puter hver, en gjorde en sjal/skjerf oppsetting og en laget møbelstoff til en gyngestol med fotskammel.

 

For mer detaljert informasjon om bolster i Østfold henvises til tidligere publikasjoner:

Veve striper: Inspirert av gamle bolstre. Red. av Elisabeth Spydevold. Landbruksforlaget 1981.   ISBN 82-529-0476-9

Bolster i fortid og nåtid. Ved Jorunn Grav. Norsk husflid. 1982, nr 3, s. 4-5

Fra tradisjon til inspirasjon: Norsk bolsterveving. Sand, Karen Margrethe.