Dei siste åra har Norges Husflidslag arrangert felles stand for Norske Husflidhåndverkarar på denne messa for å vise fram husflidhandverk til innkjøparar og butikkar. I år er dessverre design- og interiørmessa Oslo Design Fair avlyst på grunn av Korona. No lanserer Norges Husflidslag ein portefølje som eit alternativ til messe.

Norske Husflidhandverkarar er ei medlemsguppe i Norges Husflidslag. Dei tel om lag 170 medlemmer over heile landet og felles for dei er at dei har husflid som næring.

— Me ser at det er vanskeleg for mange småprodusentar no i denne tida. Mange husflidhandverkarane merkar Koronakrisa i form av avlyste salsmesser, stengde butikkar og endra kjøpemønster, seier Marit Jacobsen, direktør i Norges Husflidslag.

— Vårt ønske er å løfte fram husflidhandverk. Kortreiste produkt og lokal produksjon, gode materialar og høg kvalitet er kjenneteikna. Holdbart handverk altså. Det er kjekt å få tilbakemeldingar frå butikkane våre om at det er ei aukande interesse for disse produkta, held Jacobsen fram.

12 handverkarar deltek i porteføljen og presenterer sitt firma og nokre smakebitar av det dei har å tilby butikkane. Dette er produkt i mange ulike teknikkar og materialar og både sølv, keramikk, tekstil og tre er representert i porteføljen.

 

Fleire bein å stå på

— Dette er ein fin sjanse å få vist oss fram og halde oppe merksemda hjå butikkane og forbrukarane no i denne vanskelege tida, seier husflidhandverkar Grethe Othilie Gullaksen. Ho driv bedrifta Othilie keramikk og har delteke på Oslo Design Fair i ei årrekke.

Ho har hatt ein travel sommar med stor pågang både i butikk og kurslokale i Brekkestø.

— Eg har merka ein stor auke i direktesal til turistar i sommar. I tilegg held eg kurs, men det er viktig for meg å ha fleire bein å stå på. I rolege periodar er det fint å kunne jobbe med varer for engrossal. Eg opplever at det å selge mange stader gir merkevara mi meir tyngde og gjer produkta mine meir kjend for fleire. For meg er porteføljen ein fin måte å nå innkjøparar, seier Gullaksen.

Norges Husflidslag har 35 medlemsbutikkar. Husflidenbutikkane er fordelt over store delar av landet. Porteføljen er sendt ut i posten og kjem til butikkane i disse dagar og der kan dei finne kortreiste og haldbare handverksprodukt av høg kvalitet.

 

  1. Les meir om husflidhandverkarane her
  2. Følg gjerne Norske Husflidhandverkere på Facebook
  3. Norges Husflidslag sin kampanje Holdbart Håndverk på Instagram
  4. Her finn du oversikten over alle 35 Husflidenbutikkane

 

  • Les meir om husflidhandverkarane her
  • Følg gjerne Norske Husflidhandverkere på Facebook
  • Norges Husflidslag sin kampanje Holdbart Håndverk på Instagram
  • Her finn du oversikten over alle 35 Husflidenbutikkane