Norges Husflidslag har mottatt 1.049.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Alt kan fikses!». Tildelingen går til kursing i og formidling av reparasjonsteknikker, og til fikselaug i husflidslagene. Tiltaket skal gjøre flere i stand til å reparere klær og bli bevisste på eget forbruk.

Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB skal utstyre 100 lokallag med skikkelig reparasjonsutstyr. Det utvikles undervisningsmateriell til bruk ved fikselaug i lokallagene, i forbindelse med Den Store Klesbyttedagen i samarbeid med Naturvernforbundet, og på digitale flater. Det vil også lages en praktisk håndbok for hverdagsfiksing av klær.

Tiltaket retter seg i hovedsak mot fremtidens forbrukere; ungdom og unge voksne (13-25 år). Vi skal formidle praktiske fremgangsmåter for reparasjon av tekstiler, kunnskap om materialer og deres egenskaper, samt nyttige tips på veien mot en grønnere garderobe.

I årene frem mot 2023 har Norges Husflidslag et særlig fokus på sammenhengen mellom husflid og bærekraft gjennom satsingen Holdbart. Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å skape, reparere og utnytte ressursene som ligger i det vi omgir oss med var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen, og er en del av vår immaterielle kulturarv.

Med «Alt kan fikses!» ønsker vi å skape åpne møteplasser hvor publikum som ønsker å fikse klærne sine kan treffe husflidslagene som har årelang erfaring og ettertraktet kunnskap.

Prosjektet er treårig og foregår i perioden 2021-2024. Aktivitetene starter våren 2022.

  

Ønsker deres lokallag å være med?
Vi tar kontakt med alle lokallag i løpet av høsten for å høre hvordan dere ønsker å bidra.