Nord i Møre og Romsdal finner vi ein del votter som blir kalt «Bryllaupsvottar.» Dette er stasvotter som ble brukt til fest og høytid.

Vottene er strikket i tynt entrådet, ubleika ullgarn, trolig hjemmespunnet, og de har en svært tett strikkefasthet. De fleste vottene har mansjett som er skrådd inn mot håndleddet og sydd flosskant i to rader. Tommelkilen har eget mønster, og fellinga i votten viser seg som en spiral. Brodert dekor er gjerne i korssting med ulike røde og grønne farger som dominerande.

I følge boka Strikking i Norge er desse vottene «strikket i annen halvdel av 1800-årene.» Strikkemønster til en slik vott er å få kjøpt på husflidsbutikkene i Møre og Romsdal. Kontaktinformasjon til husflidsbutikkene finner du her.

Strikking av tommelkile

1.omg i tommelkilen: *str r til tommelkilens begynnelse, 1 m vridd r, 1 m vr, 1 m vridd r, 1 m vr, 1 m vridd r, str omg ut.*  Gjenta fra * til * 2 ganger til.

Str r til tommelkilens begynnelse, 1 m vridd r, ta opp en tråd før neste m og strikk den vr, str 3 m vridd r, ta opp en tråd før neste maske og str den vr, str 1 m vridd r, str r m omg ut.

Str de 2 neste omg slik: Str r til tommelkilens begynnelse, 1 m vridd r, 1 m vr, 3 m vridd r, 1 m vr, 1 m vridd r, str r omg ut.

Str r til tommelkilens begynnelse, 1 m vridd r, ta opp en tråd før neste m og strikk den vr, str 2 m vridd r, 1 m vr, 2 m vridd r, ta opp en tråd før neste m og str den vr, str 1 m vridd r, str r omg ut. Str de 2 neste omg slik: Str r til tommelkilens begynnelse, 1 m vridd r, 1 m vr, 2 m vridd r, 1 m vr, 2 m vridd r, 1 m vr, 1 m vridd r, str r omg ut.

Fortsett med øking av 2 m hver 3. omg i tommelkilen. Pass på at hver gang du øker, forflyttes vrangmaskene og de vridde r m. Fortsett slik i tommelkilen til ønsket lengde.

Felling i spiral

Fordel m jevnt over på 4 p. Det er ofte greit å ha eit masketal som kan deles på 4.

Fell 1. m på hver p, = 4 m per omg. Fortsett med felling på hver p slik:

Str forbi m som ble felt i forrige omg, fell neste m, str p ut. Gjenta dette på hver p og hver omg(= 4 m per omg). Når du har 4 m igjen på omg, avslutter man ved å trekke tråden gjennom m. Fest tråden.

Sydd floss

Flossen er sydd på i vrange omganger. Man kan strikke en eller flere omganger vr, med en omg r mellom hver vr omg. Flossen her er ikke oppklipt.

Sy gjerne med samme tråd som er brukt i strikkinga. Sy slik som bildene viser.

Tradisjonelt var den ene omg. ensfarget, og den andre omgangen besto gjerne av flere farger.